Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-754, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07503, įsigalioja 2021-04-12)
<< Atgal