Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-762, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07514, įsigalioja 2021-04-12)
<< Atgal