Teisės aktų naujienos

Pakeistas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Mokyklos vadovas įpareigotas nustatyti ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo tvarką

Mokyklos vadovas turi paskirti darbuotoją (-us), kurie kartu su visuomenės sveikatos specialistu prižiūri mokinių ar kitų bendruomenės narių atliekamą ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-775/V-528, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07552, įsigalioja 2021-04-10)
<< Atgal