Teisės aktų naujienos

Nauja Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ redakcija nuo 2021-11-01

Nustatyti papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Patikslinti su maisto sauga ir jos priežiūra susijusių dokumentų saugojimo terminai

Kiti pakeitimai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-753, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07512, įsigalioja 2021-11-01)
<< Atgal