Teisės aktų naujienos

Nauja Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ redakcija nuo 2021-11-01

Nustatyti papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Patikslinti su maisto sauga ir jos priežiūra susijusių dokumentų saugojimo terminai

Kiti pakeitimai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-753, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07512, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2021-11-01, pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Lietuvos higienos norma HN 15:2005 HN 15:2021 „Maisto higiena“ (toliau – Higienos norma).

Svarbiausi Higienos normos pakeitimai:

– reikalavimas naudoti tik joduotą druską ištrintas iš šios Higienos normos ir perkeltas į kitą dokumentą (2021-07-09 Nr. V-1639);
– reglamentuota viešojo maitinimo įstaigų, draugiškų gyvūnams augintiniams, kačių, šunų ir kitų gyvūnų augintinių priėmimo tvarka (Higienos normos 15 punktas);
– nustatyti papildomi reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms;
– patikslinti su maisto sauga ir jos priežiūra susijusių dokumentų saugojimo terminai (Higienos normos 28 punktas);
– nustatyta žemesnė temperatūra šilumą palaikančiuose įrenginiuose (+63°C), kai juose laikomas pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas (Higienos normos 30 punktas);
– po pakartotinio šiluminio apdorojimo maisto pateikimo terminas prailgintas iki 2 valandų (Higienos normos 32 punktas);
– nustatant maisto produkto tinkamumo vartoti terminą, maisto gamintojams suteikta galimybė vadovautis ne tik laboratorinių tyrimų duomenimis, bet ir Europos Sąjungos ar nacionaliniais maisto srities teisės aktais, jeigu juose produkto tinkamumo vartoti terminas yra reglamentuotas (Higienos normos 36 punktas);
– Higienos norma papildyta nuostatomis dėl prekybos reikalavimų, kai nefasuotais maisto produktais prekiaujama prekybos patalpose savitarnos skyriuose (Higienos normos 40 punktas);
– atlikti kiti pakeitimai.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 15:2021 „MAISTO HIGIENA“

Visi Higienos normos pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. V-753, TAR, 2021-04-09, kodas 2021-07512, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal