Teisės aktų naujienos

Patikslinti reikalavimai paslaugų teikimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-855, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08002, įsigalioja 2021-04-17)
<< Atgal