Teisės aktų naujienos

Patikslinti reikalavimai paslaugų teikimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-855, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08002, įsigalioja 2021-04-17)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 3 punktas išdėstytas taip:

„3. Rekomenduoti paslaugų teikėjams prieš pradedant dirbti atlikti profilaktinį vienkartinį tyrimą organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-855, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08002, įsigalioja 2021-04-17)


<< Atgal