Teisės aktų naujienos

Patikslinti reikalavimai prekybos vietoms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-856, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08003, įsigalioja 2021-04-17)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ (toliau – Sprendimas).

DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ PREKYBOS VIETOMS

Sprendimo 1.2.3 papunktis išdėstytas taip:

(1.2. Riboti pirkėjų srautus: )

1.2.3. užtikrinti, kad parduotuvėse (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, maisto ir gėlių prekybos turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, laidojimo reikmenų parduotuvėse būtų užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam pirkėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo
1.2.3. užtikrinti, kad būtų laikomasi Nutarime Nr. 1226 nustatytų prekybos ploto vienam lankytojui ir vienu metu prekybos vietoje galinčių būti lankytojų skaičiaus reikalavimų;

Sprendimo 1.2.4 papunktis pripažintas netekusiu galios:

1.2.4. užtikrinti, kad prekybos vietose, nenurodytose šio sprendimo 1.2.3 papunktyje, būtų užtikrinamas 20 m2 prekybos plotas vienam pirkėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

Sprendimo 3 punktas išdėstytas taip:

3. Rekomenduoti prekybos vietų administracijoms ar kitiems jų veiklą organizuojantiems subjektams, išnešiojamąją prekybą vykdantiems asmenims ir viešose prekybos vietose prekiaujantiems asmenims prieš pradedant dirbti atlikti profilaktinį vienkartinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Rekomenduoti organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);“.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-856, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08003, įsigalioja 2021-04-17)


<< Atgal