Teisės aktų naujienos

Pakeistas Finansų ministro 2011-04-18 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)
<< Atgal