Teisės aktų naujienos

Siekiant atlaisvinti kiemus nuo nenaudojamų automobilių, nuo 2022-01-01 bendrojo naudojimo vietose uždrausta laikyti ne tik neeksploatuojamas transporto priemones, bet ir negalimas eksploatuoti transporto priemones

Negalima eksploatuoti transporto priemone laikoma transporto priemonė, kuriai ilgiau kaip tris mėnesius yra sustabdytas ar panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme (nepraeita techninė apžiūra), arba ilgiau kaip tris mėnesius neįregistruota ar ilgiau kaip tris mėnesius išregistruota transporto priemonė

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-267, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08870, įsigalioja 2022-01-01)

Siekiant atlaisvinti kiemus nuo nenaudojamų automobilių, priimtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, kuriomis nuo 2022-01-01 bendrojo naudojimo vietose uždrausta laikyti ne tik neeksploatuojamas transporto priemones, bet ir negalimas eksploatuoti transporto priemones.

Įstatyme apibrėžta, kas yra laikoma neeksploatuojama transporto priemone ir kas laikoma negalima eksploatuoti transporto priemone.

Neeksploatuojama transporto priemone laikoma transporto priemonė, kuri dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių nenaudojama ar negali būti naudojama pagal tikslinę paskirtį.

Negalima eksploatuoti transporto priemone laikoma transporto priemonė, kuriai ilgiau kaip tris mėnesius yra sustabdytas ar panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme (nepraeita techninė apžiūra), arba ilgiau kaip tris mėnesius neįregistruota ar ilgiau kaip tris mėnesius išregistruota transporto priemonė.

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NUOSTATOS

Nuo 2022-01-01 Įstatymo 20 straipsnis papildytas nauja 7 dalimi:

7. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad bendrojo naudojimo vietose nebūtų laikoma neeksploatuojama transporto priemonė (transporto priemonė, kuri dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių nenaudojama ar negali būti naudojama pagal tikslinę paskirtį) arba negalima eksploatuoti transporto priemonė (transporto priemonė, kuriai šio įstatymo nustatytais pagrindais ilgiau kaip tris mėnesius yra sustabdytas ar panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme, arba ilgiau kaip tris mėnesius neįregistruota ar ilgiau kaip tris mėnesius išregistruota transporto priemonė).

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO NUOSTATOS

Nuo 2022-01-01 Kodekso 414 straipsnis išdėstytas taip:

414 straipsnis. Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose
1. Neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose
užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams).
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.“

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-267, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08870, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-266, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08868, įsigalioja 2022-01-01)


<< Atgal