Teisės aktų naujienos

Įgyvendinamos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos

Patvirtintas Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašas

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-05-26 Nr. D1-324, TAR, 2021-05-26, kodas 2021-11678, įsigalioja 2021-05-27)
<< Atgal