Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai prekybos vietoms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1267, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12291, įsigalioja 2021-06-01)
<< Atgal