Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai paslaugų teikimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1265, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12290, įsigalioja 2021-06-01)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas). Svarbiausi Sprendimo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 1.2.3.1 papunktis išdėstytas taip:

(1.2.3. užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose: )

„1.2.3.1. būtų laikomasi Nutarime Nr. 1226 nustatytų paslaugų teikimo vietos ploto vienam paslaugos gavėjui reikalavimų ir vienu metu paslaugų teikimo vietoje galinčių būti paslaugų gavėjų skaičiaus reikalavimų arba vienu metu būtų aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo„.

Sprendimo 2 punktas išdėstytas taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui dėvint kaukę ar paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas sportuoja. Tokios paslaugos teikimo metu paslaugos gavėjas gali būti be jos. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ar kitais Nutarime Nr. 1226 numatytais atvejais.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-05-31 Nr. V-1265, TAR, 2021-05-31, kodas 2021-12290, įsigalioja 2021-06-01)


<< Atgal