Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 1S-72, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12550, įsigalioja 2021-07-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2021-07-01, pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Aprašas papildytas nauja nuostata, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti prekių paslaugų ar darbų aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-02 Nr. 1S-72, TAR, 2021-06-02, kodas 2021-12550, įsigalioja 2021-07-01)


<< Atgal