Teisės aktų naujienos

Biudžetinėms įstaigoms, viešajam sektoriui

Pakeista finansavimo šaltinių klasifikacija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-16 Nr. 1K-221, TAR, 2021-06-16, kodas 2021-13713, įsigalioja 2021-06-17)
<< Atgal