Aktualu

Pakeistas LR darbo kodeksas

Nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-435, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15520, įsigalioja 2022-01-01)
<< Atgal