Aktualu

Pakeistas LR darbo kodeksas

Nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-435, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15520, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymu, kuris įsigalioja 2022-01-01, nustatyta, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

Kodekso 139 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

„3. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-435, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15520, įsigalioja 2022-01-01)


<< Atgal