Teisės aktų naujienos

Pakeistas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas

Nustatyta, kad smulkias veiklas, nekeičiant pastato ar patalpų paskirties, galima vykdyti ir kitos paskirties pastatuose ar patalpose

Nustatyta, kad norint šias veiklas vykdyti daugiabučio namo patalpose nepakeitus jų paskirties, reikia gauti daugiabučio namo laiptinės, kurioje esančiame bute ar kitoje patalpoje siekiama vykdyti veiklą, butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-07 Nr. 547, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15854, įsigalioja 2021-07-15)
<< Atgal