Aktualu

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Deklaruojant išmokas natūra, atskiru žymėjimu išskirtas atvejis, kai gyventojas naudojasi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. VA-46, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16479, įsigalioja 2021-07-27)
<< Atgal