Aktualu

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Deklaruojant išmokas natūra, atskiru žymėjimu išskirtas atvejis, kai gyventojas naudojasi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. VA-46, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16479, įsigalioja 2021-07-27)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Svarbiausias pakeitimas: deklaruojant išmokas natūra, atskiru žymėjimu išskirtas atvejis, kai gyventojas naudojasi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais (įrašoma raidė A).

Pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2021 metų 2022 metų (pagal 2021-09-30 įsakymą Nr. VA-60) ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamos, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas (už 2022 metus deklaracija pateikiama iki 2023-02-15).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

DEKLARACIJOS L PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 24 punktas išdėstytas taip:

„24. Deklaracijos L priedo L6 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai deklaruojama nuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka ,jame įrašant raidę N.
Deklaruojant gyventojui už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotą išmoką natūra, L6 laukelyje turi būti įrašoma raidė A. Deklaruojant visas kitas gyventojui natūra išmokėtas išmokas (išskyrus išmokas, žymimas A raide), L6 laukelyje turi būti įrašoma raidė N.
Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose L priedo eilutėse.“

DEKLARACIJOS U PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 40 punktas išdėstytas taip:

„40. Deklaracijos U priedo U6 laukelis turi būti užpildomas tik tuo atveju, kai deklaruojama nenuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka ,jame įrašant raidę N.
Deklaruojant gyventojui už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais apskaičiuotą išmoką natūra, U6 laukelyje turi būti įrašoma raidė A. Deklaruojant visas kitas gyventojui natūra išmokėtas išmokas (išskyrus išmokas, žymimas A raide), U6 laukelyje turi būti įrašoma raidė N.
Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, o kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose U priedo eilutėse.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. VA-46, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16479, įsigalioja 2021-07-27)


<< Atgal