Teisės aktų naujienos

Pakeistas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Pakeistas Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 669, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17650, įsigalioja 2021-09-01 ir 2022-01-01)
<< Atgal