Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1931, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17878, įsigalioja 2021-09-01)
<< Atgal