Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2079, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19398, įsigalioja 2021-09-15)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-15.

Viešojo maitinimo įstaigoms nurodyta įleisti į vidų tik pasinaudoti tualetu asmenis, neturinčius Galimybių paso, dėvint kaukes.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimas papildytas nauju 1.21 punktu:

1.21. Užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, dėvint kaukes.

Sprendimo 5 punktas išdėstytas taip:

„5. Įpareigoti lankytojus dėvėti kaukes paslaugų teikimo vietose šio sprendimo 1.1, 1.3 papunkčiuose ir 1.21 punkte numatytais atvejais. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-14 Nr. V-2079, TAR, 2021-09-14, kodas 2021-19398, įsigalioja 2021-09-15)


<< Atgal