Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai kontaktiniu būdu teikiamoms paslaugoms, ūkinės veiklos vykdymui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2164, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20149, įsigalioja 2021-09-28)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas),

Atlikti tikslinamojo pobūdžio pakeitimai (įrašytos išimtys asmenims, kurie vykdydami darbo funkcijas į paslaugų teikimo vietą turi patekti dėl savo darbo pobūdžio (paslaugų teikimo vietos darbuotojai, kurjeriai, tiekėjai ir kt.) – Sprendimo 7 punktas. Taip pat numatytas atvejis, kai asmuo ateina išsiimti (atsispausdinti) Galimybių paso – Sprendimo 8 punktas).

Pakeitimai įsigalioja 2021-09-28.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL KONTAKTINIU BŪDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Sprendimo 2.3 ir 2.5 papunkčiai išdėstyti taip:

(2.  Įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų  (t.y., turintiems Galimybių pasą – Red. pastaba), laikytis šių sąlygų) :

„2.3. Užtikrinti, kad į paslaugų teikimo vietą nepatektų paslaugų gavėjai (taip pat ir tais atvejais, kai vykdant nuotolinę prekybą prekės atsiimamos paslaugų teikimo vietoje įrengtame prekių atsiėmimo punkte), neatitinkantys vieno iš Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas), išskyrus šio sprendimo 8 punkte nurodytus paslaugų gavėjus.“

„2.5. Užtikrinti, kad asmenys, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į paslaugų teikimo vietą (pvz., paslaugų teikimo vietos darbuotojai, kurjeriai, tiekėjai ir kt.), vykdydami darbo funkcijas gali į ją patekti neatitikdami Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ,tačiau privalo viso buvimo paslaugų teikimo vietoje metu dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir asmens higienos reikalavimų. Asmenys, kurie nėra paslaugų teikimo vietos darbuotojai (pvz., kurjeriai, tiekėjai, techninio aptarnavimo darbuotojai ir kt.) privalo viso buvimo paslaugų teikimo vietoje metu dėvėti kaukes, laikytis atstumo ir asmens higienos reikalavimų.

Sprendimo 7 punktas išdėstytas taip:

„7. Įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose, kuriose (-iuose) veiklą vykdo keli paslaugų teikėjai, aptarnaujantys asmenis, atitinkančius Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus, ir asmenis, neatitinkančius Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių asmenų srautai bendrose erdvėse (pvz., koridoriuose, vestibiuliuose ir kt.) būtų atskirti. Nesant galimybės atskirti srautų, užtikrinti, kad į bendras paslaugų teikimo vietos (-ų) erdves patektų tik asmenys, atitinkantys Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus (paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo į ją gali būti įrengtos vietos, kur atliekamas paslaugų gavėjų tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams, kai to dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti lauke, ir kai užtikrinama, kad iš tokios vietos, neatlikus patikrinimo, nebus galima patekti toliau į paslaugų teikimo vietas), išskyrus asmenis, kurie vykdydami darbo funkcijas į paslaugų teikimo vietą turi patekti dėl savo darbo pobūdžio (pvz., paslaugų teikimo vietos darbuotojai, kurjeriai, tiekėjai ir kt.), ir šio sprendimo 8 punkte nurodytus paslaugų gavėjus.“

Sprendimas papildytas nauju 8 punktu:

(čia numatytas atvejis, kai asmuo ateina išsiimti (atsispausdinti) Galimybių paso)

8. Įpareigoti paslaugų teikėjus, paslaugų teikėjų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas užtikrinti, jeigu šio sprendimo 7 punkte nurodytose paslaugų teikimo vietose, prekybos centruose veiklą vykdo paslaugų teikėjas, teikiantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) duomenų pagrindu parengto skaitmeninio pažymėjimo, patvirtinančio skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirto naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu (toliau – Galimybių pasas), išdavimo paslaugą, šios paslaugos gavėjo palydėjimą iki Galimybių paso išdavimo vietos.

Sprendimas papildytas nauju 9 punktu:

(pagrindinės šio punkto nuostatos perkeltos iš 7 punkto, o kas pasikeitė – paryškinta pilkai)

„9. Nustatyti, kad šio sprendimo 7  ir 8  punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi, kai prekybos centro bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1 500 kv. m ir jame be kitų veiklų yra vykdomos Nutarimo Nr. 152 31.1 papunktyje nurodytos veiklos.“

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. V-2164, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20149, įsigalioja 2021-09-28)


<< Atgal