Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimui

Nustatyti papildomi atvejai, kai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose kaukių dėvėjimas neprivalomas

Atlikti kiti pakeitimai

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2252, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20990, įsigalioja 2021-10-07)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“.

Įsigalioja 2021-10-07.

Svarbiausi Sprendimo pakeitimai:

– nustatyti papildomi atvejai, kai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose kaukių dėvėjimas neprivalomas (Sprendimo 2.2 ir 2.3 papunkčiai);
– atsisakyta reikalavimo prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir dėvintys kaukes (panaikinatas Sprendimo 1.1.6 papunktis).

Visi Sprendimo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI KITŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ

Sprendimo 1.1.3 papunktis išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)

„1.1.3. užtikrinti, kad įstaigų darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;“.

Sprendimo 1.1.6 papunktis pripažintas netekusiu galios:

1.1.6. prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir dėvintys kaukes;

Sprendimo 2 punktas išdėstytas taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus, lankytojus aptarnaujančius darbuotojus, darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas:
2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
2.2. uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, kai darbo vietoje (kabinete, patalpoje) dirba vienas darbuotojas;
2.3. asmenims vaizdo, garso įrašų, transliacijų, spaudos konferencijų, interviu metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo kitų darbuotojų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl veiklos pobūdžio to padaryti objektyviai neįmanoma.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2252, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20990, įsigalioja 2021-10-07)


<< Atgal