Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai ūkinės veiklos vykdymui

Nustatyti papildomi atvejai, kai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose kaukių dėvėjimas neprivalomas

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2250, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20988, įsigalioja 2021-10-07)

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ (toliau – Sprendimas).

Įsigalioja 2021-10-07.

Nustatyti papildomi atvejai, kai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose kaukių dėvėjimas neprivalomas (Sprendimo 2.2 ir 2.3 papunkčiai).

Visi Sprendimo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DĖL ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO SĄLYGŲ

Sprendimo 1.3.3 papunktis išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)

„1.3.3. užtikrinti, kad uždarose įmonių erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įmonės lankytojus, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;“.

Sprendimo 1.4 papunktis išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)

„1.4. užtikrinti, kad darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose įmonės uždarose erdvėse (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes, išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;“.
(redakcinio pobūdžio pakeitimas, nežymėjome)

Sprendimo 2 punktas išdėstytas taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų įmonės lankytojus ir lankytojus aptarnaujančius įmonės darbuotojus, įmonės darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, bendrose įmonės uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu, dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas:
2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
2.2. uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, kai darbo vietoje (kabinete, patalpoje) dirba vienas darbuotojas;
2.3. TV pranešėjams, laidų vedėjams, atlikėjams, renginių vedėjams ir kitiems asmenims repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, spaudos konferencijų, interviu metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo kitų darbuotojų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl veiklos pobūdžio to padaryti objektyviai neįmanoma.

_________________

Teisės aktas:

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2250, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20988, įsigalioja 2021-10-07)


<< Atgal