Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai ūkinės veiklos vykdymui

Nustatyti papildomi atvejai, kai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose kaukių dėvėjimas neprivalomas

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. V-2250, TAR, 2021-10-06, kodas 2021-20988, įsigalioja 2021-10-07)
<< Atgal