Teisės aktų naujienos

Pakeistas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Įstatymu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą statybvietėse

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-551, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21218, įsigalioja 2022-05-01)

Pakeistas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Įsigalioja 2022-05-01.

Įstatymu nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą statybvietėse.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

Įstatymo 4 straipsnis papildytas nauja 5 dalimi:

5. Savarankiškai dirbančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Užimtumo įstatymo 5 straipsnio 1 punkte, vykdančiam savarankišką veiklą statybvietėje, mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio, 25 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 28 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio ir 33 straipsnio 1 dalies 1–6 punktų nuostatos.

Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

„1. Statybvietės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei nustatomi statinio techniniame projekte, vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir atitinkamais statybos techniniais reglamentais. Statybos darbų technologijos projekte numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Jeigu statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatytos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Darbdaviai privalo atsižvelgti į saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-551, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21218, įsigalioja 2022-05-01)


<< Atgal