Teisės aktų naujienos

Pakeisti reikalavimai kontaktiniu būdu teikiamoms paslaugoms, ūkinės veiklos vykdymui

Nustatyti papildomi reikalavimai prekybos vietoms, kuriose aptarnaujami gyventojai be Galimybių paso. Nuo 2021-10-22 tokiose parduotuvėse, turgavietėse ir vaistinėse turi būti užtikrinamas minimalus 30 kv. m prekybos plotas vienam klientui arba vienu metu aptarnaujamas tik vienas asmuo

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-10-19 Nr. V-2360, TAR, 2021-10-19, kodas 2021-21824, įsigalioja 2021-10-22)
<< Atgal