Teisės aktų naujienos

COVID-19 pandemijos valdymas

Pakeisti reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimui

Pakeisti reikalavimai ūkinės veiklos vykdymui

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2696, TAR, 2021-11-27, kodas 2021-24488, įsigalioja 2021-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2021-11-26 Nr. V-2694, TAR, 2021-11-27, kodas 2021-24486, įsigalioja 2021-11-28)
<< Atgal