Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Didinami minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgus į nuo 2022-01-01 nustatytą minimaliąją mėnesinę algą (MMA) 730 eurų

Taip pat nuo 2022-01-01 didinami mokytojų atlyginimai

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-710, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25136, įsigalioja 2022-01-01)
<< Atgal