Teisės aktų naujienos

Pakeistos Adresų formavimo taisyklės

Pateikti adreso nurodymo pavyzdžiai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1093, TAR 2021-12-20, kodas 2021-26266, įsigalioja 2021-12-21)
<< Atgal