Teisės aktų naujienos

Aktualu statybų sektoriui

Nuo 2022-04-01 įvedamas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-462 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-858, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27753, įsigalioja 2022-04-01)
<< Atgal