Teisės aktų naujienos

Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. VA-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00078, įsigalioja 2022-01-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formas.

Taisyklėse nustatyta, kad nuo 2022 metų ne tik Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, bet ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, kurie turi pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

Taisyklių 4 punktas išdėstytas taip:

„4. Visi mokestį išskaičiuojantys asmenys – Lietuvos vienetai, veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, kurie mokestinio laikotarpio atitinkamą mėnesį ar jo dalį turėjo pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, Deklaraciją privalo pateikti net ir tuo atveju, jeigu per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų ir B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo pajamų mokestį.
Šiuo atveju Deklaracijos laukeliai, skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, neužpildomi arba juose įrašomi nuliai.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. VA-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00078, įsigalioja 2022-01-05)


<< Atgal