Aktualu

Pakeistas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Papildytas klaidinančių veiksmų sąrašas

Papildytos nuostatos dėl klaidinančio informacijos neatskleidimo

Papildytas klaidinančios komercinės veiklos, kurios nereikia įrodinėti, sąrašas („juodasis sąrašas“)

Nustatyta, kad vartotojai, nukentėję nuo nesąžiningos komercinės veiklos, turi teisę į žalos atlyginimą, kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 23 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-887, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00068, įsigalioja 2022-05-28)
<< Atgal