Teisės aktų naujienos

Pakeistas Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas „Mokėtinų sumų ataskaitos forma“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-21 Nr. 1K-49, TAR, 2022-02-21, kodas 2022-03034, įsigalioja 2022-02-22)
<< Atgal