Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai

Pakeistas  Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-02-22 Nr. 1S-50, TAR 2022-02-22, kodas 2022-03189, įsigalioja 2022-02-23)
<< Atgal