Teisės aktų naujienos

Apskaitos reforma 2022

Sąvoka „buhalterinė apskaita" keičiama į sąvoką „finansinė apskaita"

Atsisakyta „buhalterio" sąvokos

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-680, TAR, 2021-12-03 kodas 2021-25145, įsigalioja 2022-05-01)

2022-05-01 įsigalioja nauja Buhalterinės apskaitos įstatymo redakcija. Įstatymas pavadintas Finansinės apskaitos įstatymu. Įstatymo nuostatos atnaujintos iš esmės. Šiuos pokyčius galima vadinti apskaitos reforma.

APSKAITOS REFORMA 2022

SĄVOKA Buhalterinė apskaita KEIČIAMA Į SĄVOKĄ Finansinė apskaita,
ATSISAKYTA Buhalterio SĄVOKOS

Įstatymo pavadinimas pakeistas iš Buhalterinės apskaitos įstatymo į Finansinės apskaitos įstatymą.

Naujos redakcijos įstatyme nebėra sąvokų „buhalteris“, „vyriausiasis buhalteris“.

Vietoj sąvokos „vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ Įstatyme vartojama sąvoka „apskaitą tvarkantis asmuo“.

Įstatyme nenurodyta, tačiau vietoj pareigų pavadinimo buhalteris, vyr. buhalteris tinka naudoti pareigų pavadinimą finansininkas, finansų vadovas, o buhalteriją galima vadinti finansų padaliniu ar apskaitos padaliniu.

ĮSTATYMO NUOSTATOS

Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyta:

(2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas)

6. Įsigaliojus šiam įstatymui, kituose teisės aktuose:
1) vartojama sąvoka „buhalterinė apskaita“ atitinka šiame įstatyme vartojamą sąvoką „finansinė apskaita„;
2) vartojama sąvoka „vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ atitinka šiame įstatyme vartojamą sąvoką „apskaitą tvarkantis asmuo„.

_________________

Visą informaciją apie apskaitos reformą rasite šiame puslapyje:

APSKAITOS REFORMA 2022

 


<< Atgal