Teisės aktų naujienos

Apskaitos reforma 2022

Verslo apskaitos standartai (VAS) pervardinti į Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS)

Tarptautiniai apskaitos standartai TAS pervardinti į tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartus (TFAS)

VSAFAS pavadinimas nesikeitė

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-680, TAR, 2021-12-03 kodas 2021-25145, įsigalioja 2022-05-01)
<< Atgal