Teisės aktų naujienos

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už ankstesnius laikotarpius

Aktualu teikiant ir (ar) tikslinant duomenis už 2020 metus ir ankstesnius mokestinius laikotarpius, kai nustatytas mažareikšmis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas dėl mokestiniu laikotarpiu išmesto teršalo kiekio

Aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. D1-66/VA-24, TAR, 2022-03-10, kodas 2022-04643, įsigalioja 2022-03-11)
<< Atgal