Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. 1K-89, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04825, įsigalioja 2022-03-17)
<< Atgal