Teisės aktų naujienos

Pakeistas Finansų ministro 2011-04-18 įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-108, TAR 2022-03-25, kodas 2022-05892, įsigalioja 2022-03-26)
<< Atgal