Aktualu

Apskaitos reforma 2022

Atvejai kai viešojo sektoriaus subjektams teikiami tik elektroniniai apskaitos dokumentai

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų
(2022-04-27 Nr. 405, TAR 2022-04-27, kodas 2022-08596, įsigalioja 2022-05-01)
<< Atgal