Aktualu

Aktualu savarankiškai dirbantiems asmenims

Nuo 2022-07-01 keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodros" įmokų kodai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-179 TAR 2022-05-10, kodas 2022-09872, įsigalioja 2022-05-11)
<< Atgal