Aktualu

Aktualu savarankiškai dirbantiems asmenims

Nuo 2022-07-01 keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodros" įmokų kodai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-179 TAR 2022-05-10, kodas 2022-09872, įsigalioja 2022-05-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu pakeisti Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą kodai.

Nuo 2022-06-01 2022-07-01 (pagal įsakymą Nr. V-208) savarankiškai dirbantiems asmenims nustatytas vienas „Sodros“ įmokų kodas – 444.

Šis kodas naudojamas mokant savarankiškai dirbančių asmenų (individualią veiklą vykdančių asmenų, individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, verslo liudijimus turinčių asmenų) valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, baudas ir delspinigius bei savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiančių asmenų, veiklos laikinai nevykdančių, bankrutuojančių ir likviduojamų individualių įmonių savininkų, ūkinių bendrijų narių ir mažųjų bendrijų narių privalomojo sveikatos draudimo įmokas bei delspinigius.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ, KODAI

Visi įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašo pakeitimai
pateikti palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija

_________________

Teisės aktas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-179 TAR 2022-05-10, kodas 2022-09872, įsigalioja 2022-05-11)


<< Atgal