Aktualu

Pakeistos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės

Nustatyta, kad asignavimų valdytojai, atsiskaitydami su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir patiektas prekes, numatytas sutartyse, gali mokėti avansą, kuris turi būti ne didesnis nei 30 procentų sutarties sumos (su išimtimis)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 485, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10078, įsigalioja 2022-05-13)
<< Atgal