Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

Patikslinta, kokie dokumentai perduodami valstybės archyvams saugoti. Atsisakyta nuostatos, kad valstybės archyvams būtų perduodami ilgai saugomi elektroniniai dokumentai

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1081, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11318, įsigalioja 2022-07-01)
<< Atgal