Teisės aktų naujienos

Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“

Standartas išdėstytas nauja redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-215, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12746, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal