Teisės aktų naujienos

Pakeistas 2-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinės būklės ataskaita“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-216, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12748, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal