Teisės aktų naujienos

Pakeistas 7-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-058 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-219, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12756, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal