Teisės aktų naujienos

Pakeistas 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

Standartas išdėstytas nauja redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-217, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12751, įsigalioja 2022-06-15)
<< Atgal