Aktualu

Patvirtintos naujos Inventorizacijos taisyklės viešojo sektoriaus subjektams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17, kodas 2022-13072, įsigalioja 2022-06-18)
<< Atgal