Aktualu

Patvirtintos naujos Inventorizacijos taisyklės viešojo sektoriaus subjektams

Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17, kodas 2022-13072, įsigalioja 2022-06-18)

Vyriausybės nutarimu patvirtintos naujos Inventorizacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) viešojo sektoriaus subjektams.

Įsigalioja 2022-06-18.

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

– inventorizacijos tvarka nustatyta ne tik viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansinę apskaitą tvarko patys, bet ir viešojo sektoriaus subjektams, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai;
– inventorizacija įforminama inventorizacijos aprašu, atsisakyta sutikrinimo žiniaraščių. Inventorizacijos aprašai gali būti rengiami raštu popieriuje arba finansinės apskaitos informacinėje sistemoje;
– patikslintas inventorizacijos periodiškumas (Taisyklių 6 punktas);
– apibrėžti inventorizacijos atlikimo būdai. Nustatyta, kad inventorizacija gali būti atliekama ir nuotoliniu būdu;
– patikslinti rasto ir į finansinę apskaitą neįtraukto turto, taip pat nuvertėjimo požymių turinčio turto įvertinimo reikalavimai;
– atlikta daug kitų pakeitimų (žr. palyginamojoje redakcijoje).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

INVENTORIZACIJOS TAISYKLĖS

Visi Inventorizacijos taisyklių pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. 630, TAR 2022-06-17, kodas 2022-13072, įsigalioja 2022-06-18)


<< Atgal