Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Kodeksas papildytas nuostatomis, kuriomis siekiama kovoti su smurtu ir priekabiavimu

Nuo 2023-06-01 naikinamos nuostatos dėl kompensacijų už darbą, kuris yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu

Nuo 2022-11-01 aukščiau minėtų kompensacijų dydis mažinamas iki 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1187, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15174, įsigalioja 2022-07-12)
<< Atgal