Aktualu

Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Aprašo pavadinimas pakeistas į „Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašą"

Nuo 2025-05-01 naikinama nuostata, kad ūkio subjektai gali nenaudoti kasos aparatų, jei priimdami pinigus jie išrašo kasos pajamų orderį

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-03 Nr. 808, TAR 2022-08-05, kodas 2022-16803, įsigalioja 2022-08-06)
<< Atgal