Teisės aktų naujienos

Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 1-488, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17415, įsigalioja 2022-08-24)
<< Atgal