Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, nustatantis reikalavimus vaikų maitinimui mokyklose, poilsio stovyklose, vaikų socialinės globos namuose

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-08 Nr. V-1429, TAR 2022-09-08, kodas 2022-18512, įsigalioja 2022-09-09)
<< Atgal